Metody diagnozy rozwoju dziecka

Czym różnią się metody diagnozy dzieci i dla kogo są przeznaczone?


1. Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) jest standaryzowaną metodą stworzoną przez prof. T. Hellbrügge z Centrum Dziecięcego i Instytutu Pediatrii Społecznej i Medycyny Młodzieżowej Uniwersytetu w Monachium.

Jest to metoda diagnostyczna do oceny rozwoju psycho-ruchowego małych dzieci
(od 1 m.ż. do 6 r.ż). Składa się z trzech części, pierwsza przeznaczona dla dzieci do 1 r.ż. Ocenia ona 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych, czyli: raczkowanie, siadanie, chodzenie, chwytanie, percepcję, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne.
Część druga obejmuje dzieci od 2 do 3 r. ż. i ocenia 7 funkcji rozwoju: motorykę dużą i małą, procesy poznawcze, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne oraz samodzielność. Natomiast część trzecia przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 r.ż. i jest kontynuacją testów dla dzieci w pierwszym roku życia i w wieku 2-3 lat.

2. Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (PEP-R) jest standaryzowaną diagnozą funkcjonalną, która powstała w Akademii Medycznej Uniwesytetu Pólnocnej Karoliny pod kierunkiem prof. E. Schoplera.

Jest to narzędzie, którego celem jest diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z zaburzeniami komunikacji (m.in. dzieci ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy i innymi trudnościami rozwojowymi). Metoda ta umożliwia opracowanie procesu terapii, który uwzględnia strefę najbliższego rozwoju dziecka. Przeznaczona jest dla dzieci od 6 m.ż. do 7 r.ż., ale może być stosowana nawet u dzieci do 12 r.ż., jeśli istnieje podejrzenie, że rozwojowo funkcjonują poniżej wieku biologicznego. PEP-R ocenia następujące funkcje: naśladownictwo, nawiązywanie kontaktów, reakcje emocjonalne, reakcję na bodźce, percepcję, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności poznawcze oraz komunikację (czyli rozumienie i nadawanie mowy).

3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP) jest to najnowsze narzędzie standaryzowane na dzieciach polskich. Przeznaczone jest do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. aż do prawie 10 r.ż. (do 9 r.ż. i 11 m.ż.).


KORP jest narzędziem oceniającym poziom rozwoju dziecka w każdej ze sfer oraz
zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Sfery rozwoju pozwalają na ocenę następujących umiejętności: rozwoju ruchowego (czyli motoryki dużej), motoryki małej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych.
Dodatkową zaletą tego narzędzia jest fakt, że diagnoza dziecka staje się podstawą do opracowania PLANU TERAPII. Rodzic otrzymuje indywidualny plan terapii, w którym uwzględnione są ćwiczenia do każdej badanej sfery.
W celu ułatwienia pracy z dzieckiem, ćwiczenia są opisane w taki sposób, żeby każdy terapeuta lub rodzic mógł je realizować we własnym zakresie.

Specjaliści w Centrum zajmujący się kompleksową diagnostyką rozwoju dziecka

Na zdjęciu widać delikatnie uśmiechniętą Panią Sylwię Przondo. Na jej policzkach zauważalne są dołeczki. Kobieta nosi czarne okulary. Ma ciemne, lekko kręcone włosy sięgające do ramion. Ubrana jest w granatową sukienkę. Na jej szyi zauważalny jest długi, srebrny naszyjnik.

mgr Sylwia Przondo

specjalizacja:
logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Biografia

Filolog języka polskiego, logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqa M.S.”, terapeuta metody Warnkego, terapeuta Neuroflow, provider Johansena, terapeuta metody miofunkcjonalnej, terapeutka ręki, terapeuta Empathy Dolls, szkoleniowiec i wykładowca.

Diagnosta:

 • MFDR- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
 • Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera
 • KORP – Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka
 • KOLD – Kart Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Narzędzia M-CHAT-R/F
 • KOZE- Kart Oceny Zachowania i Emocji Dziecka
 • KOSF- Kart Oceny Słuchu Fonemowego
 • Zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD/CAPD): metodą Neuroflow®, metodą Johansena, Warnkego

Biografia

Od 15 lat pracuje terapeutycznie jako psycholog z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią młodych pacjentów. Prowadzi oraz współprowadzi grupy terapeutyczne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Od początku pracy zawodowej współpracuje z zespołami terapeutycznymi oraz specjalistami mającymi wpływ na całościowy proces terapeutyczny dzieci i ich rodzin.

Poznaj pełny profil specjalisty

mgr Paulina Rowińska-Trzepizur

specjalizacja:
psycholog, pedagog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju

Rejestracja wizyty
tel: +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

Autor opracowania: Sylwia Przondo

Diagnostyka rozwoju dziecka

Dlaczego tak ważne jest, aby monitorować rozwój dziecka przy pomocy profilu rozwojowego?

 1. Ponieważ wg badań, przeprowadzonych w Polsce, szybka pomoc terapeutyczna udzielona dzieciom mającym trudności w jakiejkolwiek sferze rozwoju w 1 r.ż., pozwala aż 87% dzieci wyrównać deficyty rozwojowe!
 2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że metoda stosowana do oceny rozwoju psycho-ruchowego dzieci powinna stanowić element systemu profilaktyki.
 3. Profil rozwojowy pozwala nie tylko na ocenę słabych, ale także i mocnych stron dziecka, dzięki czemu możemy zaplanować terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb
  i możliwości dzieci.
 4. Planowanie i prowadzenie terapii, bez znajomości najbliższej sfery rozwoju dziecka (czyli tego, co dziecko jest prawdopodobnie w stanie osiągnąć w wyniku terapii w przeciągu najbliższych miesięcy), bez dokładnej wiedzy na temat jego trudności i umiejętności, jest działaniem „po omacku”, więc uniemożliwia prowadzenie sensownej terapii.
 5. Na podstawie profili rozwojowych lekarze i specjaliści różnych dziedzin, są w stanie ocenić, czy dziecko wymaga pogłębionej diagnostyki i w związku z tym mogą skierować je na specjalistyczne badania.

Jakimi testami/narzędziami możemy zbadać i ocenić rozwój dziecka?

Są różne narzędzia do diagnozy na rynku polskim, dedykowane dzieciom w różnym wieku, ważne jednak, by było to narzędzie standaryzowane. Najważniejsze, najczęściej stosowane
i wystandaryzowane narzędzia do oceny całościowego rozwoju dziecka to:

 1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (w skrócie: MFDR);
 2. Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (w skrócie: PEP-R);
 3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (w skrócie: KORP).

Specjaliści w Centrum zajmujący się kompleksową diagnostyką rozwoju dziecka

Na zdjęciu widać delikatnie uśmiechniętą Panią Sylwię Przondo. Na jej policzkach zauważalne są dołeczki. Kobieta nosi czarne okulary. Ma ciemne, lekko kręcone włosy sięgające do ramion. Ubrana jest w granatową sukienkę. Na jej szyi zauważalny jest długi, srebrny naszyjnik.

mgr Sylwia Przondo

specjalizacja:
logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Poznaj pełny profil specjalisty

Biografia

Filolog języka polskiego, logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqa M.S.”, terapeuta metody Warnkego, terapeuta Neuroflow, provider Johansena, terapeuta metody miofunkcjonalnej, terapeutka ręki, terapeuta Empathy Dolls, szkoleniowiec i wykładowca. Pracuje z dziećmi z nadwrażliwością słuchową. Jest terapeutą poliwagalnym.

Diagnosta:

 • MFDR- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
 • Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera
 • KORP – Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka
 • KOLD – Kart Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Narzędzia M-CHAT-R/F
 • KOZE- Kart Oceny Zachowania i Emocji Dziecka
 • KOSF- Kart Oceny Słuchu Fonemowego
 • Zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD/CAPD) metodą Neuroflow®, metodą Johansena, Warnkego

Biografia

Od 15 lat pracuje terapeutycznie jako psycholog z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią młodych pacjentów. Prowadzi oraz współprowadzi grupy terapeutyczne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Od początku pracy zawodowej współpracuje z zespołami terapeutycznymi oraz specjalistami mającymi wpływ na całościowy proces terapeutyczny dzieci i ich rodzin.

Poznaj pełny profil specjalisty

mgr Paulina Rowińska-Trzepizur

specjalizacja:
psycholog, pedagog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju

Rejestracja wizyty
tel: +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

Autor opracowania: Sylwia Przondo

Szkolenia z firmą Progettiamo Antonomia Polonia z doboru sprzętów ortopedycznych dla pacjentów i terapeutów Centrum

Z inicjatywy dr Dominiki Zawadzkiej, naszej koordynator ds. terapeutycznych w Centrum, w ubiegły piątek gościliśmy przedstawicieli firmy Progettiamo Antonomia Polonia. Ideą spotkania było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i prezentacja szerokiej oferty innowacyjnych sprzętów ortopedycznych, często jeszcze nieznanych na rynku polskim.

Marka Progettiamo Antonomia Polonia – to firma tworząca zaopatrzenie ortopedyczne, głównie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Firma skupia swoje działania wokół stałego rozwoju i szukania innowacyjnych rozwiązań, czerpiąc inspirację od najmłodszych użytkowników sprzętu, ich rodzin i opiekunów, których nie zabrakło podczas szkoleń.

Kilka słów o przebiegu szkoleń

Partnerstwo i współpraca
Cieszymy się podwójnie, bo firma już dłuższy czas temu zawitała do grona naszych Partnerów, stanowiąc nieocenione ciało doradcze, ale też będąc przykładem Partnera o tożsamych celach i wartościach, jakie nam przyświecają. Inspiracją właścicieli do założenia firmy była prywatna historia – synek chory na SMA każdego dnia motywuje rodziców do działania! Podobnie jak historia naszej Fundacji i Centrum, w której to kilka rodzin, w tym nasz Prezes walczący o lepsze jutro dla syna z niepełnosprawnością, postanowiło krok po kroku działać na rzecz poprawy codzienności i jakości życia swoich dzieci A możliwość spotkania się w naszych Centrum jest najlepszym dowodem, że im się to świetnie udaje.

O prowadzących

Tomasz Brygoła - mgr fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem, projektuje i wykonuje wyroby medyczne na miarę; szkolił się w zagranicznych ośrodkach, specjalizuje się w kompleksowym zaopatrzeniu dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, MPD i innymi. Tata Antka z SMA1, Alberta i Ady.

Leonardo John - specjalista zaopatrzenia ortopedycznego z Włoch. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem kadry medycznej w zakresie doboru i konfiguracji wózków wraz z wyposażeniem dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej współpracując z m.in.: producentami Sunrise Medical, Etac, Meyra, Invacare, Pride Mobility, Wimed, Therafin, Ki Mobility, Dietz-Power.

www: www.progettiamoautonomia.pl
e-mail: info@progettiamoautonomia.pl

Sprawdź dostępne terminy wizyt do wybranych lekarzy i terapeutów!

Sprawdź dostępne terminy wizyt do wybranych lekarzy i terapeutów! Poznaj kadrę Centrum - specjalistów, którzy na co dzień zapewniają skoordynowaną opiekę medyczną i terapeutyczną naszym pacjentom i ich rodzinom.

lek. med. Anna Kuraszewicz

Specjalizacja: specjalista immunologii klinicznej, pediatra
O specjaliście

Na co dzień pracuje z dziećmi z pierwotnymi niedoborami odporności oraz z pacjentami wymagającymi diagnostyki w kierunku różnych zaburzeń immunologicznych. W 2020 r. zakończyła egzaminem specjalizację z immunologii klinicznej.

W szczególności jest zainteresowana niedoborami odporności humoralnej i komórkowej, chorobami autozapalnymi, zaburzeniami autoregulacyjnymi i szczepieniami ochronnymi u dzieci. Regularnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach, dotyczących immunologii, chorób rzadkich, zaburzeń autoimmunologicznych i pediatrii ogólnej.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

dr n. med. Agnieszka Borys-Iwanicka

Specjalizacja: gastrolog dziecięcy, pediatra
O specjaliście

Specjalista gastroenterologii dziecięcej i pediatrii. Asystent w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego dzieci.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług Centrum!

lek. med. Anna Doraczyńska-Kowalik

Specjalizacja: genetyka kliniczna

O specjaliście

W 2010 roku ukończyłam studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Następnie realizowałam staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Swoje szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2019 roku uzyskałam tytuł specjalisty genetyki klinicznej. Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Praca doktorska w toku.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

O Centrum

Centrum to pierwsze w naszym kraju miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i skoordynowaną terapię dla osób z całej Polski: z chorobami rzadkimi, z niepełnosprawnościami, ale też pełnosprawnych z zaburzeniami koncentracji, pamięci, dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i dla ich rodzin. Pacjentem i jego rodziną zajmujemy się kompleksowo, dając szansę na szybką diagnozę, a następnie długofalowe wsparcie przy przejściu procesu leczniczo-terapeutycznego.

Interesuje Cię wizyta u innego specjalisty? Poznaj Kadrę Centrum
Zespół medyczny
Zespół terapeutyczny

Wrzesień 2022 - sprawdź wolne terminy wizyt do wybranych terapeutów!

Sprawdź dostępne terminy wizyt do wybranych lekarzy i terapeutów! Poznaj kadrę Centrum - specjalistów, którzy na co dzień zapewniają skoordynowaną opiekę medyczną i terapeutyczną naszym pacjentom i ich rodzinom.

dr Dominika Zawadzka

Specjalizacja: specjalista ds. komunikacji alternatywnej
O specjaliście

Dr D. Zawadzka jest od 20 lat związana z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia związane z pediatrią, psychiatrią pediatryczną, trudnościami w uczeniu się i wykluczeniem społecznym.

Jest organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z wolontariatem studenckim, od  ponad 10 lat współpracuje z Olimpiadami Specjalnymi (pływanie Wrocław, gimnastyka Trzebnica, Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) w Dobroszyce).

Przez lata pracy zawodowej współorganizowała i występowała na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pełny opis profilu zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@admin

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług Centrum!

O Centrum

Centrum to pierwsze w naszym kraju miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i skoordynowaną terapię dla osób z całej Polski: z chorobami rzadkimi, z niepełnosprawnościami, ale też pełnosprawnych z zaburzeniami koncentracji, pamięci, dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i dla ich rodzin. Pacjentem i jego rodziną zajmujemy się kompleksowo, dając szansę na szybką diagnozę, a następnie długofalowe wsparcie przy przejściu procesu leczniczo-terapeutycznego.

Interesuje Cię wizyta u innego specjalisty? Poznaj Kadrę Centrum
Zespół medyczny
Zespół terapeutyczny