OGŁOSZENIE

Drodzy, informujemy, że w dniu 23.12.2022 r. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich jest czynne do godziny 15:00.

Dostępna Ginekologia

Pierwszy na Dolnym Śląsku w pełni dostosowany gabinet ginekologiczno-położniczy dedykowany kobietom i  dziewczynom z niepełnosprawnościami.

Drodzy Państwo,

W ramach naszej Poradni ginekologiczno-położniczej dysponujemy w pełni dostosowanym gabinetem odpowiadającym na szczególne potrzeby kobiet i dziewczyn z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Gabinet ginekologiczno-położniczy to miejsce bez barier architektonicznych i informacyjnych.

Co zapewniamy?
W ramach działania gabinetu oferujemy wizytę wstępną, adaptacyjną, która sprawdza się w przypadku pacjentek z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi. Kwestionariusz Potrzeb Pacjentki Ginekologicznej w indywidualny sposób pozwala nam przygotować się do wizyty, zadbać o komfort, zapewnić asystenta lub tłumacza języka migowego.

Udogodnienia dla pacjentek
Dysponujemy w pełni dostosowanym gabinetem ginekologiczno-położniczym, zapewniającym szereg udogodnień dla pacjentek ze szczególnymi potrzebami. To m.in.:

Specjalista: lek. med. Gizela Jagielska specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa
Lek. Gizela Jagielska specjalizuje się w zabiegach i konsultacjach z zakresu ginekologii i położnictwa, a także w badaniach prenatalnych. Oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności. Zajmuje się prowadzeniem ciąży i endokrynologią ginekologiczną. Posiada bardzo duże doświadczenie w ultrasonograficznej diagnostyce płodu. Wykonuje badania dopplerowskie przepływów w tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym i tętnicy środkowej mózgu. Przeprowadza także szczegółową ocenę serca płodu za pomocą badania echokardiograficznego.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

REJESTRACJA
+48 721 727 777
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

DNI I GODZINY PRACY
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 20:00

Firma C&A i Fundacja COFRA po raz kolejny wspiera Fundację "Potrafię Pomóc" i nasze Centrum!

Już wkrótce, dzięki wsparciu firmy C&A i Fundacji COFRA, w naszym Centrum im. B. Skrzyńskiego pojawi się nowy, innowacyjny sprzęt: system do stymulacji tDCS– przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Dziękujemy!

Z radością przekazujemy, że już kolejny raz nasza Fundacja „Potrafię Pomóc i Centrum im. Bartłomieja Skrzyńskiego mogły liczyć na życzliwość i wsparcie firmy C&A, która za pośrednictwem Fundacji COFRA wsparła nas i dofinansowała zakup sytemu tDCS!  

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) to metoda, która ma bardzo szerokie spektrum działania. Pomaga między innymi pacjentom z trudnościami logopedycznymi i psychologicznymi. Pacjent nakłada specjalny „czepek”, a terapeuta za pomocą elektrod do mózgu tej osoby dostarcza słaby i bezpieczny prąd stymulujący korę mózgową. Terapeuci, po serii zabiegów, spodziewają się m.in. poprawy funkcji mowy, funkcji motorycznych, poznawczych, zdolności do nauki. Urządzenie zostało już zamówione, przewidujemy, że do Centrum zostanie dostarczone już na początku grudnia!

Ogromne podziękowania za życzliwość dla ekipy C&A i Fundacji COFRA! Dzięki Nim w ubiegłych latach mogliśmy m.in. doposażyć Centrum w sprzęt do terapii i wyposażyć pokój dla rodzica z dzieckiem czy zorganizować serię warsztatów „Wchodzę w rolę”.  
Dziękujemy!

Zdjęcia ilustrujące wpis pochodzą z katalogu spółki Biomed Neurotechnologie.

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM warsztacie asertywności i samoobrony WenDo!

Dwudniowy warsztat „WenDo”  dla kobiet i osób LGBTQ+ z niepełnosprawnościami w wieku od 18 roku życia odbędzie się  5-6 listopada 2022 (pierwszy weekend listopada) w godzinach 10.00-16.00, miejsce: Centrum na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu, w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Kultura Równości i naszej Fundacji! Uczestniczki dowiedzą się m.in., jak zareagować, kiedy ktoś stosuje przemoc, jak stawiać granice i jak mówić „nie” - nikogo nie trzeba przekonywać, że taka wiedza jest bardzo wartościowa i potrzebna!

Zapisy

Zapisy na warsztat przez formularz zgłoszeniowy.
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

Rekrutacja trwa do 2.11.2022

Kontakt

W razie problemów z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z numerem: 797 721 189.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu “Przełamując tabu”. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Metody diagnozy rozwoju dziecka

Czym różnią się metody diagnozy dzieci i dla kogo są przeznaczone?


1. Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) jest standaryzowaną metodą stworzoną przez prof. T. Hellbrügge z Centrum Dziecięcego i Instytutu Pediatrii Społecznej i Medycyny Młodzieżowej Uniwersytetu w Monachium.

Jest to metoda diagnostyczna do oceny rozwoju psycho-ruchowego małych dzieci
(od 1 m.ż. do 6 r.ż). Składa się z trzech części, pierwsza przeznaczona dla dzieci do 1 r.ż. Ocenia ona 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych, czyli: raczkowanie, siadanie, chodzenie, chwytanie, percepcję, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne.
Część druga obejmuje dzieci od 2 do 3 r. ż. i ocenia 7 funkcji rozwoju: motorykę dużą i małą, procesy poznawcze, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne oraz samodzielność. Natomiast część trzecia przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 r.ż. i jest kontynuacją testów dla dzieci w pierwszym roku życia i w wieku 2-3 lat.

2. Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (PEP-R) jest standaryzowaną diagnozą funkcjonalną, która powstała w Akademii Medycznej Uniwesytetu Pólnocnej Karoliny pod kierunkiem prof. E. Schoplera.

Jest to narzędzie, którego celem jest diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z zaburzeniami komunikacji (m.in. dzieci ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy i innymi trudnościami rozwojowymi). Metoda ta umożliwia opracowanie procesu terapii, który uwzględnia strefę najbliższego rozwoju dziecka. Przeznaczona jest dla dzieci od 6 m.ż. do 7 r.ż., ale może być stosowana nawet u dzieci do 12 r.ż., jeśli istnieje podejrzenie, że rozwojowo funkcjonują poniżej wieku biologicznego. PEP-R ocenia następujące funkcje: naśladownictwo, nawiązywanie kontaktów, reakcje emocjonalne, reakcję na bodźce, percepcję, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności poznawcze oraz komunikację (czyli rozumienie i nadawanie mowy).

3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP) jest to najnowsze narzędzie standaryzowane na dzieciach polskich. Przeznaczone jest do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. aż do prawie 10 r.ż. (do 9 r.ż. i 11 m.ż.).


KORP jest narzędziem oceniającym poziom rozwoju dziecka w każdej ze sfer oraz
zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Sfery rozwoju pozwalają na ocenę następujących umiejętności: rozwoju ruchowego (czyli motoryki dużej), motoryki małej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych.
Dodatkową zaletą tego narzędzia jest fakt, że diagnoza dziecka staje się podstawą do opracowania PLANU TERAPII. Rodzic otrzymuje indywidualny plan terapii, w którym uwzględnione są ćwiczenia do każdej badanej sfery.
W celu ułatwienia pracy z dzieckiem, ćwiczenia są opisane w taki sposób, żeby każdy terapeuta lub rodzic mógł je realizować we własnym zakresie.

Specjaliści w Centrum zajmujący się kompleksową diagnostyką rozwoju dziecka

Biografia

Od 15 lat pracuje terapeutycznie jako psycholog z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią młodych pacjentów. Prowadzi oraz współprowadzi grupy terapeutyczne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Od początku pracy zawodowej współpracuje z zespołami terapeutycznymi oraz specjalistami mającymi wpływ na całościowy proces terapeutyczny dzieci i ich rodzin.

Poznaj pełny profil specjalisty

mgr Paulina Rowińska-Trzepizur

specjalizacja:
psycholog, pedagog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju

Rejestracja wizyty
tel: +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

Autor opracowania: Sylwia Przondo

Diagnostyka rozwoju dziecka

Dlaczego tak ważne jest, aby monitorować rozwój dziecka przy pomocy profilu rozwojowego?

  1. Ponieważ wg badań, przeprowadzonych w Polsce, szybka pomoc terapeutyczna udzielona dzieciom mającym trudności w jakiejkolwiek sferze rozwoju w 1 r.ż., pozwala aż 87% dzieci wyrównać deficyty rozwojowe!
  2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że metoda stosowana do oceny rozwoju psycho-ruchowego dzieci powinna stanowić element systemu profilaktyki.
  3. Profil rozwojowy pozwala nie tylko na ocenę słabych, ale także i mocnych stron dziecka, dzięki czemu możemy zaplanować terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb
    i możliwości dzieci.
  4. Planowanie i prowadzenie terapii, bez znajomości najbliższej sfery rozwoju dziecka (czyli tego, co dziecko jest prawdopodobnie w stanie osiągnąć w wyniku terapii w przeciągu najbliższych miesięcy), bez dokładnej wiedzy na temat jego trudności i umiejętności, jest działaniem „po omacku”, więc uniemożliwia prowadzenie sensownej terapii.
  5. Na podstawie profili rozwojowych lekarze i specjaliści różnych dziedzin, są w stanie ocenić, czy dziecko wymaga pogłębionej diagnostyki i w związku z tym mogą skierować je na specjalistyczne badania.

Jakimi testami/narzędziami możemy zbadać i ocenić rozwój dziecka?

Są różne narzędzia do diagnozy na rynku polskim, dedykowane dzieciom w różnym wieku, ważne jednak, by było to narzędzie standaryzowane. Najważniejsze, najczęściej stosowane
i wystandaryzowane narzędzia do oceny całościowego rozwoju dziecka to:

  1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (w skrócie: MFDR);
  2. Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (w skrócie: PEP-R);
  3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (w skrócie: KORP).

Specjaliści w Centrum zajmujący się kompleksową diagnostyką rozwoju dziecka

Biografia

Od 15 lat pracuje terapeutycznie jako psycholog z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią młodych pacjentów. Prowadzi oraz współprowadzi grupy terapeutyczne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Od początku pracy zawodowej współpracuje z zespołami terapeutycznymi oraz specjalistami mającymi wpływ na całościowy proces terapeutyczny dzieci i ich rodzin.

Poznaj pełny profil specjalisty

mgr Paulina Rowińska-Trzepizur

specjalizacja:
psycholog, pedagog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju

Rejestracja wizyty
tel: +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

Autor opracowania: Sylwia Przondo

Szkolenia z firmą Progettiamo Antonomia Polonia z doboru sprzętów ortopedycznych dla pacjentów i terapeutów Centrum

Z inicjatywy dr Dominiki Zawadzkiej, naszej koordynator ds. terapeutycznych w Centrum, w ubiegły piątek gościliśmy przedstawicieli firmy Progettiamo Antonomia Polonia. Ideą spotkania było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i prezentacja szerokiej oferty innowacyjnych sprzętów ortopedycznych, często jeszcze nieznanych na rynku polskim.

Marka Progettiamo Antonomia Polonia – to firma tworząca zaopatrzenie ortopedyczne, głównie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Firma skupia swoje działania wokół stałego rozwoju i szukania innowacyjnych rozwiązań, czerpiąc inspirację od najmłodszych użytkowników sprzętu, ich rodzin i opiekunów, których nie zabrakło podczas szkoleń.

Kilka słów o przebiegu szkoleń

Partnerstwo i współpraca
Cieszymy się podwójnie, bo firma już dłuższy czas temu zawitała do grona naszych Partnerów, stanowiąc nieocenione ciało doradcze, ale też będąc przykładem Partnera o tożsamych celach i wartościach, jakie nam przyświecają. Inspiracją właścicieli do założenia firmy była prywatna historia – synek chory na SMA każdego dnia motywuje rodziców do działania! Podobnie jak historia naszej Fundacji i Centrum, w której to kilka rodzin, w tym nasz Prezes walczący o lepsze jutro dla syna z niepełnosprawnością, postanowiło krok po kroku działać na rzecz poprawy codzienności i jakości życia swoich dzieci A możliwość spotkania się w naszych Centrum jest najlepszym dowodem, że im się to świetnie udaje.

O prowadzących

Tomasz Brygoła - mgr fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem, projektuje i wykonuje wyroby medyczne na miarę; szkolił się w zagranicznych ośrodkach, specjalizuje się w kompleksowym zaopatrzeniu dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, MPD i innymi. Tata Antka z SMA1, Alberta i Ady.

Leonardo John - specjalista zaopatrzenia ortopedycznego z Włoch. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem kadry medycznej w zakresie doboru i konfiguracji wózków wraz z wyposażeniem dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej współpracując z m.in.: producentami Sunrise Medical, Etac, Meyra, Invacare, Pride Mobility, Wimed, Therafin, Ki Mobility, Dietz-Power.

www: www.progettiamoautonomia.pl
e-mail: info@progettiamoautonomia.pl

Sprawdź dostępne terminy wizyt do wybranych lekarzy i terapeutów!

Sprawdź dostępne terminy wizyt do wybranych lekarzy i terapeutów! Poznaj kadrę Centrum - specjalistów, którzy na co dzień zapewniają skoordynowaną opiekę medyczną i terapeutyczną naszym pacjentom i ich rodzinom.

lek. med. Anna Kuraszewicz

Specjalizacja: specjalista immunologii klinicznej, pediatra
O specjaliście

Na co dzień pracuje z dziećmi z pierwotnymi niedoborami odporności oraz z pacjentami wymagającymi diagnostyki w kierunku różnych zaburzeń immunologicznych. W 2020 r. zakończyła egzaminem specjalizację z immunologii klinicznej.

W szczególności jest zainteresowana niedoborami odporności humoralnej i komórkowej, chorobami autozapalnymi, zaburzeniami autoregulacyjnymi i szczepieniami ochronnymi u dzieci. Regularnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach, dotyczących immunologii, chorób rzadkich, zaburzeń autoimmunologicznych i pediatrii ogólnej.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

dr n. med. Agnieszka Borys-Iwanicka

Specjalizacja: gastrolog dziecięcy, pediatra
O specjaliście

Specjalista gastroenterologii dziecięcej i pediatrii. Asystent w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego dzieci.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług Centrum!

lek. med. Anna Doraczyńska-Kowalik

Specjalizacja: genetyka kliniczna

O specjaliście

W 2010 roku ukończyłam studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Następnie realizowałam staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Swoje szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2019 roku uzyskałam tytuł specjalisty genetyki klinicznej. Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Praca doktorska w toku.

Zapraszamy do kontaktu - umów wizytę

tel. +48 721 727 777
e-mail: rejestracja@potrafiepomoc.org.pl

O Centrum

Centrum to pierwsze w naszym kraju miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i skoordynowaną terapię dla osób z całej Polski: z chorobami rzadkimi, z niepełnosprawnościami, ale też pełnosprawnych z zaburzeniami koncentracji, pamięci, dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i dla ich rodzin. Pacjentem i jego rodziną zajmujemy się kompleksowo, dając szansę na szybką diagnozę, a następnie długofalowe wsparcie przy przejściu procesu leczniczo-terapeutycznego.

Interesuje Cię wizyta u innego specjalisty? Poznaj Kadrę Centrum
Zespół medyczny
Zespół terapeutyczny