włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Robert Śmigiel

prof. dr hab. Robert Śmigiel

specjalizacja

specjalista pediatrii, neonatologii, genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej

Miejsce pracy

Uniwersytet Medyczny, Wroclaw, Polska

specialization

Specialist of pediatrics, metabolic pediatrics, neonatology and clinical genetics.

Work place

Medical University, Wroclaw, Poland

Biografia

Profesor Robert Śmigiel od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Uniwersytetem Medycznym (UM) we Wrocławiu, pracował w Klinice Chirurgii Dziecięcej, w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej w Katedrze Patofizjologii oraz Katedrze Genetyki. Specjalizację z pediatrii otrzymał w 2004 roku, z genetyki klinicznej w 2008 roku, z neonatologii w 2013 roku, z pediatrii metabolicznej w 2017.

Obecnie jest kierownikiem Katedry Pediatrii oraz Zakładu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich UM we Wrocławiu. Od wielu lat jest lekarzem konsultującym z zakresu genetyki pediatrycznej we wszystkich oddziałach noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu i Opolu.

Tematyka pracy badawczej prof. Roberta Śmigla skupia się nad zagadnieniami wad rozwojowych, zespołów dysmorficznych oraz chorób metabolicznych u dzieci. Jest także autorem wielu rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych z dziedziny pediatrii, neonatologii, genetyki klinicznej oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Od wielu lat współpracuje społecznie ze stowarzyszeniami i fundacjami rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, chorobami genetycznymi i metabolicznymi. Jest założycielem Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Wspólnie” oraz przewodniczącym Zarządu Krajowego Fundacji L’Arche w Polsce, która prowadzi domy o charakterze rodzinnym oraz organizuje miejsca pracy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Jako lekarz pediatra i genetyk kliniczny otrzymał m.in Nagrodę im. prof. Z. Religi „Wyjątkowy Lekarz” (2013). Został także nominowany do nagrody „Anioły Medycyny” 2015. W 2019 roku otrzymał wyróżnienie od Prezydenta Miasta Wrocławia „Wrocław bez barier”.

Biography

Professor Robert Śmigiel is affiliated with the Medical University of Wroclaw from the beginning of his professional career. First years of work he has spent in Department of Pediatric Surgery, successively in Department of Pediatrics and Pediatric Gastroenterology, Department of Pathophysiology and Department of Genetics. He is currently head of the Department of Pediatrics and Division of Pediatrics and Rare Disorders at Medical University in Wroclaw. He works as medical consultant from clinical genetics and metabolic pediatrics and as physician-geneticist in the outpatients genetic clinic, as simply pediatrician as well as neonatologist in neonatal units. Currently, prof. Robert Śmigiel creates a branch of pediatrics at the Medical University of Wroclaw dedicated to children with rare diseases.
The subject of his research focuses on issues of developmental defects in children. He is the author and co-author of many original papers and case studies as well as author of several medical books as editor and chapters in research textbooks as well as teaching materials in the handbooks for parents of children with developmental disorders.
He is working as a volunteer with associations and foundations of parents of children and adults with intellectual disabilities, developmental disorders, genetic and metabolic diseases. He is a member and supporter of local and national parenting associations, such as "More Beloved" (Warsaw), "Gene" (Poznan), "SLOS" (Warsaw), Polish Association for People with Prader -Willi and the Foundation "I can Help" (Wroclaw). Prof. Śmigiel is the founder of the Association for Children with Rare Genetic Diseases and Their Families "Together" and Diagnostic and Therapeutic Centre of rare Diseases in Wroclaw. He was long-term Chairman of the Local and National Board of L'Arche Foundation, which builds and cares for the familial houses (communities) and the places of work for adults with intellectual disabilities.

O Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznym
Chorób Rzadkich 
im. Bartłomieja Skrzyńskiego

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego powstało z myślą o wszystkich potrzebujących z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich najbliższych. Prowadzone jest, jako forma działalności statutowej Fundacji Potrafię Pomóc. Jest to działalność odpłatna użytku publicznego a wszystkie środki pochodzące z Centrum, przeznaczane są na cele statutowe Fundacji.

Kontakt

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Cookies- zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.
Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.
Dowiedz się więcej o tym jak używamy plików cookies.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram