włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Diagnostyka objawów ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FAS/FASD)

Diagnostyka objawów ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FAS/FASD)

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego oferuje przeprowadzenie diagnostyki FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) oraz szeroko rozumianą terapię dla osób zdiagnozowanych.

Diagnoza FASD jest procesem wieloetapowym i wymaga współpracy różnych specjalistów.

Grupę diagnostyczną tworzą lekarze pediatrzy, genetycy kliniczni, neurolog, psychiatra oraz psycholog, neuropsycholog oraz terapeuci - w zależności od potrzeb pacjenta.

Schemat postępowania diagnostycznego proponowany w CDTChRz uwzględnia następujące etapy:

  1. badania specjalistyczne
  2. diagnoza różnicowa i funkcjonalna
  3. sformułowanie wniosków i zaleceń oraz przekazanie ich pacjentowi i/lub jego rodzinie
Na zdjęciu widać mamę z dzieckiem, które leżą ma białym, długowłosym dywanie. Kobieta ma blond włosy spięte w kucyk. Ubrana jest w białą koszulkę oraz niebieską koszulę. Kobieta jest uśmiechnięta. Przegląda z dzieckiem książkę. Dziecko ma we włosach granatową spinkę.

FASD - spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych

FASD jest zbiorczym terminem obejmującym spektrum zaburzeń wynikających z prenatalnej (w czasie ciąży) ekspozycji płodu na działanie alkoholu. Do tej grupy zaburzeń należą zarówno zespoły pełnoobjawowe, do których stwierdzenia konieczne jest występowanie, obok zaburzeń neurorozwojowych, charakterystycznego wzoru cech twarzy, niedoboru wzrostu (prenatalnego jak i pourodzeniowego) oraz spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży (opcjonalne), jak i zespoły niepełnoobjawowe, których rozpoznanie nie musi opierać się na spełnieniu wszystkich czterech kryteriów.

Istotą neurorozwojowego charakteru FASD jest uszkodzenie mózgowia, które nie może wówczas wystarczająco dobrze pełnić swojej roli w przetwarzaniu docierających bodźców, uczeniu się i adaptowaniu do nowych sytuacji życiowych. Naturalną konsekwencją takich niepowodzeń są trudności w przystosowaniu się do edukacji, a potem do dorosłego życia. Utrudnione może okazać się wówczas także budowanie przywiązania do opiekunów, a w konsekwencji późniejszych relacji z ludźmi.

Mając na uwadze długofalowe konsekwencje dla rozwoju dzieci, a później osób dorosłych z FASD dostrzegamy sens wprowadzenia diagnostyki umożliwiającej postawienie jak najwcześniejszej diagnozy FASD celem wdrożenia adekwatnych działań terapeutycznych. Ich wprowadzenie zaś ma na celu stymulację rozwoju, poprawę funkcjonalną oraz zapobieganie rozwojowi objawów wtórnych.

Kontakt

Centrum
Diagnostyczno-Terapeutyczne
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Cioczek
adres e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram