włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Misja, Wizja, Patronat

Centrum

Kontynuacja tradycji Fundacji „Potrafię Pomóc”

Na początku było dziecko i jego rodzina, potem spotkanie kilku rodzin i wzajemna pomoc.
Tak powstała Fundacja, która powołała do życia Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu.

Nasza misja

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży oraz dorosłym zmagającym się z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi. Centrum, to pierwsze w Polsce miejsce, w którym wychodzimy naprzeciw potrzebom osób z chorobami rzadkimi, koncentrując diagnostykę, leczenie i skoordynowaną terapię, a także usługi wsparcia, edukacji i opiekę wytchnieniową. Założeniem Centrum jest holistyczne pochylenie się nad każdym pacjentem z osobna pod względem diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym, jak również zapewnienie opieki psychologicznej dla niego oraz jego rodziny lub opiekunów.

Wizja

Chcemy działać długofalowo, tak by nasi specjaliści reprezentujący pion medyczny i terapeutyczny wspierali pacjentów zarówno przed postawieniem diagnozy, w trakcie, a także – jeśli będzie to konieczne – przez kolejne miesiące czy lata. Koncentrując w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich różne formy wsparcia, pragniemy zainicjować nowy sposób myślenia o opiece medycznej i terapeutycznej, tak by każda osoba ze szczególnymi potrzebami, w jednej placówce znalazła odpowiedź na wszystkie swoje pytania.

Patron Centrum 
Bartłomiej Skrzyński

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą

To cytat z wywiadu, którego Bartłomiej Skrzyński udzielił Annie Dymnej trzy tygodnie przed śmiercią. Motto, które bezbłędnie opisuje życie Bartka. Podążał za nim, dając przykład, jak w pełni wykorzystać swój czas, inspirując, przełamując bariery i stereotypy, pomagając osobom wymagającym wsparcia, zarażając optymizmem. O człowieku tak ważnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami bez wahania można powiedzieć, że to „człowiek bez barier”.
Społecznik, dziennikarz, twórca programu telewizyjnego „W-skersi”, rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością, dyrektor biura „Wrocław bez barier”, wykładowca akademicki, bloger. Wspierał i uczestniczył w niezliczonej liczbie wydarzeń walczących ze stereotypowym postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami, konsolidował środowisko organizacji pożytku publicznego, namawiał, by działać wspólnie, bo „razem można więcej”. Korygował sposób myślenia o niepełnosprawności, dając przykład swoim aktywnym życiem, ale też zmieniając język, który przecież kształtuje rzeczywistość: to Bartłomiej wymyślił budzące pozytywne konotacje słowo „w-skers”, które przyjęło się w języku polskim. Do tego był podróżnikiem i fanem żużla. Latał szybowcem, na paralotni, nurkował.

Biografia

Bartłomiej „Skrzynia” Skrzyński urodził się 12 lipca 1979 r. Diagnozę: zanik mięśni, typ „Duchenne’a”, usłyszał w dzieciństwie. Według prognoz lekarzy miał nie dożyć pełnoletności. Kiedy miał kilkanaście lat zaczął poruszać się na wózku. Mimo trudności, bardzo wcześnie zaczął działać społecznie. Zakładał Parlament Młodzieży Wrocławia, w 1997 r. organizował wolontariat na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Marzył, by zostać żużlowcem. Chociaż choroba przekreśliła to marzenie, Bartłomiej nie poddał się i o ulubionym sporcie zaczął pisać. Pierwszy tekst do „Tygodnika Żużlowego” napisał jako piętnastolatek.

Edukacja i praca w mediach

Bartłomiej ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później został wykładowcą akademickim. W 2003 roku wymyślił i poprowadził nadawany w TVP program „W-skersi”. Jego bohaterami były osoby, które przezwyciężały ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, spełniały swoje marzenia i robiły rzeczy trudne do osiągnięcia nawet dla osób pełnosprawnych. Pokazując przykłady osób z niepełnosprawnościami, które do życia podchodzą z optymizmem, energią, realizując niezwykłe pomysły, zmieniał stereotypowy obraz życia z niepełnosprawnością. Za swój program Bartłomiej Skrzyński otrzymał między innymi statuetkę od PFRON-u za „szczególny wkład w promowanie idei równości szans i propagowanie integracji w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych”.

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

W 2010 roku został Rzecznikiem Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Ta funkcja pozwoliła mu na co dzień pomagać mieszkańcom, a także uczestniczyć w kształtowaniu polityki miasta z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z dziećmi. Był pomysłodawcą plebiscytu „Wrocław bez barier”, honorującego inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju sytemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Aktywnie działał na rzecz dostępności obiektów, m.in. Portu Lotniczego, Stadionów Miejskiego i Olimpijskiego. Wrocławska „Szpilkostrada” to jego inicjatywa. Brał udział w ogromnej liczbie inicjatyw społecznych m.in. we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych czy w Dolnośląskim Forum Integracyjnym. Najczęściej robił to społecznie. W 2019 roku został dyrektorem biura „Wrocław bez barier” we wrocławskim Magistracie. Biuro m.in. koordynuje proces dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przez całe życie Bartłomiej Skrzyński był również aktywny w mediach, gdzie otwarcie opowiadał o życiu z niepełnosprawnością. Dzięki temu zwiększała się społeczna świadomość dotycząca życia z niepełnosprawnością, z chorobami rzadkimi i z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Chociaż na co dzień nieodłącznym towarzyszem jego życia był ból, z roku na rok coraz większy, Bartek tego nie pokazywał. Zawsze był aktywny, uśmiechnięty, pełen pomysłów i energii do działania. Nawet w ostatnich dniach. Odszedł 15 września 2020 roku.

Kluczowe dokonania

  • Stanął na czele biura „Wrocław bez barier” we wrocławskim Magistracie, które m.in.: koordynuje Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”, koordynuje i monitoruje wdrażanie „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”, udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami;
  • Jako rzecznik był głosem środowiska osób z niepełnosprawnościami we wrocławskim Ratuszu, najpierw u boku Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, później - Prezydenta Jacka Sutryka;
  • Stworzył plebiscyt „Wrocław bez barier”, by nagradzać godne naśladowania inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami w stolicy Dolnego Śląska; plebiscyt jest organizowany także po śmierci Bartłomieja;
  • Zmieniał obraz osób z niepełnosprawnościami otwarcie opowiadając o swoim życiu oraz potrzebach środowiska, szerzył wiedzę o chorobach rzadkich;
  • Współpracował z organizacjami pozarządowymi, w tym z naszą Fundacją „Potrafię Pomóc”, był naszym „dobrym duchem”, motorem do działania i źródłem inspiracji.

Bartłomiej Skrzyński całym swoim życiem udowadniał, że energia, optymizm i chęć do działania nie biorą się z siły ciała, lecz z siły ducha. By się o tym przekonać, wystarczy posłuchać ostatniego wywiadu Bartka w programie „Anna Dymna – spotkajmy się”.

Kontakt

Centrum
Diagnostyczno-Terapeutyczne
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Cioczek
adres e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram