włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt

POCZĄTEK STRONY

Cookies - zasady używania

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

MENU DOSTĘPNOŚCI

WERSJA STRONY
przywróć wersję strony dla osób widzącychwłącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw czarny kolor tekstu na szarym tleustaw biały kolor tekstu na czarnym tleustaw żółty kolor tekstu na czarnym tleustaw czarny kolor tekstu na żółtym tle

Menu główne

Rada naukowa

Cele i zadania Rady Naukowej

Celem Rady Naukowej jest opieka naukowa nad wytyczonymi kierunkami rozwoju Centrum. Założeniem Centrum jest holistyczne pochylenie się nad każdym pacjentem z osobna pod względem diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym. Większość chorób rzadkich nie ma leczenia przyczynowego, jednak rozwój nauki, w tym genetyki medycznej jest tak intensywny, że daje nadzieję na zidentyfikowanie substancji, która może stać się lekiem dla pacjenta z chorobą rzadka uwarunkowaną genetycznie. 

Dlatego celem szczegółowym Rady Naukowej jest promowanie i prowadzenie projektów naukowych rozeznających postawy patogenetyczne każdej choroby, nawet jeżeli dotyczy ona jednego pacjenta na świecie. Poznanie patomechanizmu choroby otwiera ścieżkę poszukiwań specyficznej, celowanej terapii.

Naszym mottem jest zdanie:

Nie ma takiej choroby, której częstość występowania byłaby tak rzadka, że nie wymagałaby naszej szczególnej uwagi.

Członkowie Rady Naukowej

W skład rady wchodzą profesorowie z autorytetem naukowym i klinicznym
oraz przedstawiciel rodziców dziecka z choroba rzadką.

Robert Śmigielski

prof. Robert Śmigiel

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Profesor Robert Śmigiel od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Uniwersytetem Medycznym (UM) we Wrocławiu, pracował w Klinice Chirurgii Dziecięcej, w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej w Katedrze Patofizjologii oraz Katedrze Genetyki.

Więcej

prof. Rafał Płoski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Profesor genetyki, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1990), uzyskał tytuł ‘doktora nauk medycznych’ na Uniwersytecie w Oslo (1995). W swoim laboratorium prof. 

Więcej

mgr Agnieszka Halbtuch

Uniwersytet Wrocławski

Mgr Agnieszka Halbtuch jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Administracji oraz Europeistyki. Jest też mamą Wiktorii Kowalskiej, u której zdiagnozowano rzadką chorobę - zespół Smitha-Lemliego-Opitza.

Więcej

Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutyczne 
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Cioczek
adres e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl

Media społecznościowe

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Koniec strony

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram