włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw czarny kolor tekstu na szarym tleustaw biały kolor tekstu na czarnym tleustaw żółty kolor tekstu na czarnym tleustaw czarny kolor tekstu na żółtym tle

Rafał Płoski

prof. Rafał Płoski

specjalizacja

specjalista genetyki,

Biografia

Profesor genetyki, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1990), uzyskał tytuł ‘doktora nauk medycznych’ na Uniwersytecie w Oslo (1995). W swoim laboratorium prof. Płoski wdraża techniki sekwencjonowania następnej generacji dla celów diagnostycznych oraz badawczych. Głównym obszarem zainteresowań jest rozwijanie medycyny personalizowaej w oparciu o sekwencjonowanie całoeksomowe oraz całogenomowe w celach diagnostyki, odkrywania nowych chorób człowieka oraz poszukiwania ich leczenia opartego na podstawach naukowych. Prof. Płoski jest specjalistą laboratoryjnej genetyki medycznej, laboratoryjnej genetyki sądowej oraz biegłym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie z dziedziny genetyki. Prof. Płoski opublikował >350 prac z dziedziny genetyki człowieka, które były łącznie cytowane > 6000 razy.

Biography

Professor of genetics, head of the Department of Medical Genetics at the Medical University of Warsaw. A graduate of the Medical Academy in Warsaw (1990), he obtained his PhD title from the University of Oslo (1995). In his laboratory, prof. Płoski implements next-generation sequencing techniques for diagnostic and research purposes. The main area of interest is the development of personalized medicine based on whole-exome and whole-genome sequencing for the purposes of diagnostics, discovering new human diseases and searching for their treatment based on scientific grounds. Prof. Płoski is a specialist in laboratory medical genetics, laboratory forensic genetics and an expert from the list of the District Court in Warsaw in the field of genetics. Prof. Płoski has published> 350 papers in the field of human genetics which have been cited> 6000 times in total.

Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutyczne 
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Cioczek
adres e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl

Media społecznościowe

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram