włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Rafał Płoski

prof. Rafał Płoski

specjalizacja

specjalista genetyki,

Biografia

Profesor genetyki, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1990), uzyskał tytuł ‘doktora nauk medycznych’ na Uniwersytecie w Oslo (1995). W swoim laboratorium prof. Płoski wdraża techniki sekwencjonowania następnej generacji dla celów diagnostycznych oraz badawczych. Głównym obszarem zainteresowań jest rozwijanie medycyny personalizowaej w oparciu o sekwencjonowanie całoeksomowe oraz całogenomowe w celach diagnostyki, odkrywania nowych chorób człowieka oraz poszukiwania ich leczenia opartego na podstawach naukowych. Prof. Płoski jest specjalistą laboratoryjnej genetyki medycznej, laboratoryjnej genetyki sądowej oraz biegłym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie z dziedziny genetyki. Prof. Płoski opublikował >350 prac z dziedziny genetyki człowieka, które były łącznie cytowane > 6000 razy.

Biography

Professor of genetics, head of the Department of Medical Genetics at the Medical University of Warsaw. A graduate of the Medical Academy in Warsaw (1990), he obtained his PhD title from the University of Oslo (1995). In his laboratory, prof. Płoski implements next-generation sequencing techniques for diagnostic and research purposes. The main area of interest is the development of personalized medicine based on whole-exome and whole-genome sequencing for the purposes of diagnostics, discovering new human diseases and searching for their treatment based on scientific grounds. Prof. Płoski is a specialist in laboratory medical genetics, laboratory forensic genetics and an expert from the list of the District Court in Warsaw in the field of genetics. Prof. Płoski has published> 350 papers in the field of human genetics which have been cited> 6000 times in total.

O Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznym
Chorób Rzadkich 
im. Bartłomieja Skrzyńskiego

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego powstało z myślą o wszystkich potrzebujących z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich najbliższych. Prowadzone jest, jako forma działalności statutowej Fundacji Potrafię Pomóc. Jest to działalność odpłatna użytku publicznego a wszystkie środki pochodzące z Centrum, przeznaczane są na cele statutowe Fundacji.

Kontakt

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Cookies- zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.
Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.
Dowiedz się więcej o tym jak używamy plików cookies.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram