włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Artur Polczyk

mgr Artur Polczyk

specjalizacja

fizjoterapeuta, terapia metodą Vojty

Biografia

Jestem fizjoterapeutą dziecięcym oraz nauczycielem akademickim. Od lat prowadzę rehabilitację najmłodszych pacjentów we Wrocławiu z problemami neurologicznymi, genetycznymi czy wadami postawy. Szczególnie bliska jest mi praca z niemowlętami z opóźnieniem psychoruchowym, Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej. 

Swoją edukację terapeutyczną rozpocząłem w 2005 roku na Akademii Medycznej w Katowicach. Dyplom Magistra uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie już w trakcie studiów nawiązałem współpracę z Oddziałem Fundacji "Promyk Słońca" w ramach rehabilitacji dzieci, która trwa do dziś.

Jestem certyfikowanym terapeutą Metody Vojty oraz PNF.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

26.11.2020 - Seminarium „Badania naukowe w neonatologii” w ramach Ogólnopolskiego e-Sympozjum Neonatologicznego „Stany naglące w neonatologii” nt. „Praktyczna neonatologia 2020”

19-20.10.2019 - Odruchowa lokomocja wg Vojty i jej zastosowanie u pacjentów z problemami z barkiem -Workshop  terapeutów. Metody Vojty. Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International VojtaGesellschaft e. V. Wieluń.

05-07.07.2019 VII Międzynarodowa Konferencja "Weekend ze SMA-kiem". Fundacja SMA, patronat Pani Agaty Kornhauser-    Dudy. Wygłoszenie wykładu "Zastosowanie Metody Vojty w procesie rehabilitacyjnym pacjentów rdzeniowym zanikiem mięśni" oraz prowadzenie warsztatów terapeutycznych. Józefów.

24-26.11.2018 - Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty. Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. - Cykl kroku, I pozycja i jej wariacje oraz metoda oceny rozwoju lokomocji u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym - LOSSCI. Wellesbergstr. 60, 57072, Siegen, Niemcy.

06-07.10.2018 - Odruchowa lokomocja wg Vojty - znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym. Workshop terapeutów Metody Vojty. Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V. Elbląg.

17-20.11.17 Terapia pacjentów z asymetrią o różnej etiologii w wieku rozwojowym metodą Vojty. Workshop terapeutów Metody Vojty Organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., Gdynia.

01-02.03.2017 - Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty. Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. Wellesbergstr. 60, 57072, Siegen, Niemcy.

23-25.02.2017 - XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej "Zycie bez bólu". Aktywny udział w Konferencji w Zgorzelcu.

26.11.2016 - Reakcje ułożeniowe w ocenie rozwoju niemowlęcia i planowaniu terapii. Warsztaty certyfikowanych terapeutów metody Vojty, Wrocław ul. Łubinowa 12.

27.08-28.08 -  Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty (Vojta Lehreassisten-Treffen). Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. w Vivantes Klinikum im Friedrichshain SPZ an der Klinik fur Kinder und Jugendmedizin "Martin-Luter-King" Ladberger Allee 49 D-10249 Berlin 

26.08-28.08 - Vojta Workshop "Terapia pacjentów z asymetrią o różnej etiologii w wieku rozwojowym Metodą Vojty". NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni.

12,13.03-2016 - Warsztaty nauczycieli i asystentów Metody Vojty. Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. Wellesbergstr. 60, 57072, Siegen, Niemcy 

24-26.04.2015 - Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych. Metdoa Barbary Zukunft- Huber. Oddziału Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu

07-10.01.2015 - Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w oraz Klinika  Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27.07.2014 - Odruchowy obrót - od leżenia na plecach do czworakowania. Warsztaty certyfikowanych terapeutów metody Vojty

12.01.2014 - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard. Szkolenie organizowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA

02.02.2013 - Analiza kinezjologiczna niemowlęcia w II kwartale życia. Warsztaty certyfikowanych terapeutów metody Vojty.

16.05.2011 – 20.07.2012 Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi. Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

09-11.03.2011 PNF w Pediatrii. Oddziału Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu

20-21.X.2010 PNF w Pediatrii uzupełniający kurs – warsztaty. Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu

3.IX.2010 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Zielonej Górze. Wygłoszenie referatu „Analiza dzieci z asymetrią ułożeniową  leczonych w niemowlęctwie metodą Vojty pod kątem postawy w wieku wczesnoszkolnym”.

III 2010-V 2010 Kurs PNF podstawowy. Kurs organizowany przez: F. H. "Kinesis" – Zabrze.

XII 2009 Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka. Kurs organizowany przez: Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii  Medycznej im. Piastów Śl. we Wrocławiu.

 

Studia Wyższe:

X 2008 – VI 2010 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Fizjoterapia II°

X 2005 – VI 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej, Kierunek: Fizjoterapia I°


Wybrane Publikacje:

1. Roksana Bibrowska, Honorata Matelska, Artur Polczyk, Ludwika Sadowska.: Występowanie wad postawy u dzieci wczesnoszkolnych z uwzględnieniem działań profilaktyczno-terapeutycznych
W:III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji "Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego". Rzeszów, 3-4 marca 2011 r. Streszczenia; s.9
ISBN 978-83-62488-46-9

2. Artur Polczyk, Ludwika Sadowska.: Ocena postawy ciała dzieci w wieku wczesnoszkolnym zdiagnozowanych w niemowlęctwie metodą Vojty, jako dzieci ryzyka
W:Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Monografia ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript" ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2011; s.65-86
ISBN 978-83-62440-05-4, ISBN 978-83-928977-0-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

3. Roksana Bibrowska, Artur Polczyk, Katarzyna Zygmunt-Lasia, Łukasz Przygoda, Ludwika Sadowska.: Stan odżywienia i występowanie wady postawy ciała u dzieci ryzyka rehabilitowanych w ramach wczesnej interwencji w niemowlęctwie na tle zdrowej populacji dzieci dolnośląskich
W:Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Monografia ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript" ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2011; s.41-64
ISBN 978-83-62440-05-4, ISBN 978-83-928977-0-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

4. Anna Maria Choińska, Ludwika Sadowska, Henryk Filipowski, Roksana Bibrowska, Artur Polczyk.: Występowanie ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku 3-8 lat
W:Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Monografia ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript" ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2011; s.25-39
ISBN 978-83-62440-05-4, ISBN 978-83-928977-0-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

5. L[udwika] Sadowska, Anna M[aria] Choińska, B. Bartosik, R[oksana] Bibrowska, A[rtur] Polczyk.: Dojrzałość społeczna młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa leczonych kompleksowo od wczesnego dzieciństwa
W:XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych". Legnica, 27-28 maja 2011 r.; Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, 2011; s.41-42

6. L[udwika] Sadowska, A[rtur] Polczyk, R[oksana] Bibrowska, K. Zygmunt-Lasia.: Uwarunkowania stanu odżywienia oraz kształtowania się postawy ciała u dzieci ryzyka na tle zdrowej populacji dolnośląskich dzieci szkolnych
W:XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych". Legnica, 27-28 maja 2011 r.; Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, 2011; s.33-34

7. Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Ireneusz Dziweżek, Marzena Kobylańska, Artur Polczyk, Krystian Kałużny, Walery Zukow.: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych
J.Educ.Health Sport 2016 Vol.6 no.11; s.125-136
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000

8. Tatiana Jagodzińska, Artur Polczyk.: Aktualne możliwości zapobiegania niekorzystnym zmianom mięśniowo - szkieletowym u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym = Preventing negative musculoskeletal changes in patients with cerebral palsy - up-to-date approach
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy - XXII-edycja "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 18-20 marca 2016 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : "Obrzeża" Oficyna Wydawnicza, 2016; s.138 poz.99
ISBN 978-83-88380-74-7

9. Artur Polczyk, Tatiana Jagodzińska, Anna Choińska, Małgorzata Paprocka-Borowicz.: Aktualne możliwości prognozowania rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i niemowląt z grupy ryzyka okołoporodowego = Actual possibilities of predicting the development of premature newborns and infants from perinatal risk group
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy - XXIII-edycja "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 23-25 marca 2017 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : "Obrzeża" Oficyna Wydawnicza, 2017; s.92 poz.82
ISBN 978-83-88380-75-4

10. Michał Cichosz, Edyta Tomaszewska, Jacek Średnicki, Wojciech Karczyński, Ireneusz Dzierżek, Artur Polczyk, Paweł Czerwiński.: Wpływ stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej na jakość życia i czynność funkcjonalną pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych stosowanych w leczeniu następstw choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego = The impact of neurological rehabilitation on quality of life and functional activity of patients after neurosurgery used in the treatment of the degenerative disease of the lumbar spine
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy - XXIII-edycja "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 23-25 marca 2017 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : "Obrzeża" Oficyna Wydawnicza, 2017; s.159 poz.136
ISBN 978-83-88380-75-4

11. Michał Cichosz, Wojciech Karczyński, Edyta Tomaszewska, Paweł Czerwiński, Ireneusz Dzierżek, Bartosz Kochański, Artur Polczyk.: Analiza statycznego i dynamicznego rozkładu sił podłoża u pacjentów po stabilizacji między kolczystej odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Analysis of static and dynamic distribution of ground forces in patients after stabilization between the spinal lumbar spine
W:Międzynarodowy Dzień Inwalidy - XXIV-edycja "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 15-17 marca 2018 roku. Streszczenia [CD-ROM]; Zgorzelec : "Obrzeża" Oficyna Wydawnicza, 2018; s.51 poz.46
ISBN 978-83-88380-76-1

12. Tatiana Jagodzińska, Artur Polczyk, Marta Berghausen-Mazur.: Aktualne możliwości prognozowania rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i niemowląt z grupy ryzyka okołoporodowego
W:Noworodek - pacjent wielospecjalistyczny : wybrane aspekty diagnostyki i terapii ; pod red. Małgorzaty Czyżewskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.65-70
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

O Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznym
Chorób Rzadkich 
im. Bartłomieja Skrzyńskiego

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego powstało z myślą o wszystkich potrzebujących z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich najbliższych. Prowadzone jest, jako forma działalności statutowej Fundacji Potrafię Pomóc. Jest to działalność odpłatna użytku publicznego a wszystkie środki pochodzące z Centrum, przeznaczane są na cele statutowe Fundacji.

Kontakt

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Cookies- zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.
Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.
Dowiedz się więcej o tym jak używamy plików cookies.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram