włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Adam Matejek

mgr Adam Matejek

specjalizacja

psycholog

Biografia

Pan Adam jest absolwentem psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
SWPS we Wrocławiu. Ukończył także z wysokimi wynikami podyplomowe studia przygotowania
pedagogicznego. Swoje specjalistyczne kompetencje poszerza uczestnicząc w licznych kursach,
szkoleniach i konferencjach.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pan Adam zdobywał w pracy z klientami o różnych stopniach niepełnosprawności w Stowarzyszeniu OSTOJA. Zajmował się przygotowywaniem klientów do wejścia na otwarty rynek pracy i wspieraniem ich samodzielności, która to jest kluczową cechą dla polepszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Klientami były osoby zarówno z niepełnosprawnościami intelektualnymi jak i fizycznymi, a także ich rodzice oraz opiekunowie.

W toku poszerzania swojego doświadczenia Pan Adam pracował również z osobami o zróżnicowanym natężeniu zaburzeń psychicznych czy rozwojowych, często także sprzężonych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Odbywał także praktyki w prywatnych przedszkolach na terenie Wrocławia.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał także przez uczestnictwo w grantach i badaniach oraz aktywnym uczestnictwie w konferencjach naukowych w całej Polsce. Jednym z największych projektów w jakich uczestniczył był grant dotyczący Męskości i Kobiecości zawartych w notatkach samobójczych.

Od strony badawczej Pan Adam interesuje się nie tylko szeroko rozumianą niepełnosprawnością, lecz także trudnym tematem samobójstw, seksualności oraz wykorzystania technologii w procesie terapeutycznym dzieci i młodzieży.

Współtworzył również warsztaty metodą Design Thinking, które odbywały się we Wrocławskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Obecnie zbiera wszelkie możliwe doświadczenia przygotowując się do rozpoczęcia 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym by wnosić do życia swoich klientów nie tylko większą samodzielność i nowe sposoby radzenia sobie, ale przede wszystkim nadzieję na lepsze jutro.

Prywatnie Pan Adam interesuje się motoryzacją, e-sportem, grafiką oraz podróżami, które jak sam twierdzi dodają kolorytu rzeczywistości.

Centrum
Diagnostyczno-Terapeutyczne
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Cioczek
adres e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram